Informace pro rodiče

Sdělení ŘŠ rodičům

01.02.2018 19:16
Vážení rodiče, žádáme vás, abyste z bezpečnostních důvodů prohlédli dětem přátele na sociálních sítích, messengerech apod. Je zde důvodná obava, že si někteří naši žáci dopisují s nevhodnými lidmi (konkrétně jsme zaznamenali písemnou komunikaci s pedofilem, který navíc dětem posílá velmi...

Zisk z vánočního jarmarku 2017

07.12.2017 18:38
Celkový zisk z letošního vánočního jarmarku třídy 7.A činí 1969 Kč. Tímto děkujeme všem, kteří si u nás něco koupili.  

Příspěvek na Dobrého anděla

21.11.2017 17:22
Naše třída 7.A v letošním školním roce přispěla částkou 300 Kč nadaci Dobrý anděl. Základní škola Vranovice přispěla celkovou částkou 11 890 Kč.

Exkurze do Solnohradska

23.10.2017 17:01
Termín konání: 16. až 18.5.2018 - autobus vyzvedne žáky ve Vranovicích u školy a přiveze je zpět ke škole Platba zálohy ve výši 1500 Kč na účet KB 27-9359990267/0100 variabilní symbol 1605190518 musí být uhrazena do 15.11.2017! Do zprávy při převodu uvést: jméno a příjmení ŽÁKA (ne rodiče!). *...

Zimní výcvikový kurz- info+ záloha

20.10.2017 06:57
Zimní výcvikový kurz Termín: 20.1.-26.1.2018 Místo: Ludvíkov- Jeseníky, chata U Sovy: www.nasehory.cz/chata-u-sovy Cena: 4250 Kč zahrnuje: dopravu autobusem od školy, plnou penzi, skipas, jízdné- výlet do Karlovy Studánky Uhradit zálohu ve výši 1500 Kč na účet školy číslo: 155078136/0300 do...

Omluvenky

10.09.2017 20:17
Rodič je povinen dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování. Na jednu hodinu se omlouvají žáci u vyučujícího. Návštěva lékaře není důvodem k celodenní absenci, po skončení vyšetření se žák účastní výuky. Musí-li žák předčasně odejít z vyučování, předloží písemný souhlas svého...