Kdo nás učí (ve šk. roce 2019/20)

 • Mgr. Dagmar Černá (Čj, Nj, AJ)
 • Mgr. Jana Masaříková (CH, volitelná chemie- 1.pol.)
 • Mgr. Andrea Lastomirská (Př, Tč/Tk)
 • Mgr. Jakub Kuřímský (Vv)
 • Mgr. Blanka Benušová (M)
 • Mgr. Zdeňka Říhovská (Rj, D, Pč)
 • Mgr. Svatava Odložilíková (Fy, CvM)
 • Mgr. Jan Čechovský (Hv)
 • Lukáš Galbavý (Tv hoši)
 • Mgr. Jan Pařík (Z, TV dívky)
 • Mgr. Ludmila Kovaříková (CvČ)
 
Vysvětlivky- zkratky předmětů:
  
  Tč- Technické činnosti
    Tk- Technické kreslení  
  Pč- Pracovní činnosti