Kdo nás učí (ve šk. roce 2017/2018)

  • Mgr. Dagmar Černá (Čj, Nj)
  • Mgr. Jana Masaříková (M, VZ)
  • Mgr. Andrea Lastomirská (Př, Pp)
  • Mgr. Jakub Kuřímský (PC, Tč, Vv)
  • Mgr. Hana Hubíková (Aj, AK)
  • Mgr. Zdeňka Říhovská (Rj, D, VO,)
  • Mgr. Blanka Beňušová (Z)
  • Mgr. Svatava Odložilíková (Fy)
  • Mgr. Renata Karpíšková (Hv, Tv dívky)
  • Mgr. Jan Pařík (Tv chlapci)
 
Vysvětlivky- zkratky předmětů:
  VZ- Výchova ke zdraví
  VO- Výchova k občanství
  PC- Práce na počítači
  Tč- Technické činnosti
  AK- Anglická konverzace
  Pp- Přírodovědná praktika