Kdo nás učí (ve šk. roce 2018/19)

  • Mgr. Dagmar Černá (Čj, Nj, AJ)
  • Mgr. Jana Masaříková (M, CH)
  • Mgr. Andrea Lastomirská (Př, Eko)
  • Mgr. Jakub Kuřímský (Tč, Vv)
  • Mgr. Zdeňka Říhovská (Rj, D, Pč)
  • Mgr. Svatava Odložilíková (Fy, Pč, Pp)
  • Mgr. Jan Čechovský (Hv)
  • Mgr. Roman Ambrosek (Z, Vz, Tv hoši)
  • Mgr. Jan Pařík (TV dívky)
  • Mgr. Romana Nečasová (PC)
 
Vysvětlivky- zkratky předmětů:
  VZ- Výchova ke zdraví
  PC- Práce na počítači
  Tč- Technické činnosti
  Pp- Přírodovědná praktika
  Pč- Pracovní činnosti