Kdo nás učí (ve šk. roce 2018/19)

 • Mgr. Dagmar Černá (Čj, Nj, AJ)
 • Mgr. Jana Masaříková (M, CH)
 • Mgr. Andrea Lastomirská (Př, Eko)
 • Mgr. Jakub Kuřímský (Tč, Vv)
 • Mgr. Blanka Benušová (Z)
 • Mgr. Zdeňka Říhovská (Rj, D, Pč)
 • Mgr. Svatava Odložilíková (Fy, Pp)
 • Mgr. Jan Čechovský (Hv)
 • Mgr. Jiří Sliacky PhD. (Vz) 
 • Lukáš Galbavý (Tv hoši)
 • Mgr. Jan Pařík (TV dívky)
 • Mgr. Romana Nečasová (PC)
 
Vysvětlivky- zkratky předmětů:
  VZ- Výchova ke zdraví
  PC- Práce na počítači
  Tč- Technické činnosti
  Pp- Přírodovědná praktika
  Pč- Pracovní činnosti