Exkurze do Solnohradska

23.10.2017 17:01

Termín konání: 16. až 18.5.2018

- autobus vyzvedne žáky ve Vranovicích u školy a přiveze je zpět ke škole

Platba zálohy ve výši 1500 Kč na účet KB 27-9359990267/0100 variabilní symbol 1605190518 musí být uhrazena do 15.11.2017!

Do zprávy při převodu uvést: jméno a příjmení ŽÁKA (ne rodiče!).

* Doplatek ceny zájezdu, tj. 1290 Kč nutno uhradit do 17.4.2018 na výše uvedený účet.