Skladba

Video: opakování k větným členům

Ve videu jsou použity Vennovy diagramy k lepšímu zapamatování, na které slovní druhy se jednotlivé rozvíjející větné členy vážou.