Přídavná jména pro devát ročník

Vstupní test: b.socrative.com/login/student/

Koncovky: LearningApps.org/display?v=pcqnxcvpj16

Závěrečný test: goo.gl/forms/JKDQgQRBwWuBUsPe2

Přídavná jména

Závěrečný test je na konci!

 

Doplň vzory přídavných jmen:

 

Přepiš slova se správným i/y:

Doplň jmenný tvar přídavného jména se správným i/y:

Napiš správný tvar přídavného jména:

Napiš přídavné jméno se správným písmenem:

Napiš správně přídavné jméno:

Napiš ano, nebo ne:

Odkaz na závěrečný známkovaný test: goo.gl/forms/HNrR5bIJgF