Fyzika

Probíráme učivo Pohybové veličiny - Rychlost.

nosit kalkulačku (stačí jednoduchá)